Notulen algemene ledenvergadering 30-11-2012

Klik op onderstaande link voor de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 30-11-2012:

notulen

Aanvullende gegevens